Đối tác
qctraiqctrai2qctrai4quancaotrai5
quảng cáo phải 1sile8sile9slide2sile3sile4anh depslide6
Lịch sử hình thành

Ngày 24/5/2010 UBND tỉnh Hòa Bình ra quyết định số 785/QĐ - UBND tỉnh Hòa Bình. Thành lập BQL khu di tích lịch sử Cách mạng “ Địa điểm nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê ( 1946-1947) xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy.
Ngày 05/12/2011 UBND tỉnh Hòa Bình ra Quyết định số 2347/ QĐ - UBND tỉnh về việc Thành lập Ban Quản lý các Khu di tích huyện Lạc Thủy. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 785/QĐ - UBND  tỉnh ngày 24/5/2010.
 Ban Quản Lý các Khu di tích huyện Lạc Thuỷ có chức năng, nhiệm vụ quản lý các khu di tích trong toàn huyện Lạc Thuỷ.

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận thuyết minh
Bộ phận quản lý di tích
Video
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
qcp4quangcaotrai7slide8