Đối tác
qctraiqctrai2qctrai4quancaotrai5
quảng cáo phải 1sile8sile9slide2sile3sile4anh depslide6
Tin tức & sự kiện

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý di sản văn hoá

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý di sản văn hoá
Trong 02 ngày 22-23/8/2017, tại xã Phú Lão, UBND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý di sản năm 2017. Tham dự Lớp bồi dưỡng gồm các đồng chí là cán bộ văn hoá các xã, thị trấn có di tích trên địa bàn huyện và những ông, bà thủ từ, người trông coi các điểm di tích. Tham gia giảng dạy Lớp bồi dưỡng, có PGS.TS Trần Lâm Biền – nhà nghiên cứu văn hóa dân gian; TS. Nguyễn Minh Khang – chuyên viên Cục di sản văn hóa; các đ/c lãnh đạo Phòng quản lý văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các đ/c lãnh đạo Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình. Trong thời gian 02 ngày, các học viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản đó là: Giới thiệu các loại bình di tích, các cấp xếp hạng, tiêu chí xếp hạng; Quy trình và hồ sơ khoa học di tích; Quy trình bảo vệ, tôn tạo, quy định đối với các khu vực bảo vệ di tích; Một số vấn đề về bài trí nội thật, đồ thờ tự tại di tích; Tìm hiểu về tục thờ Mẫu, thờ Phật, nghi thức lên đồng; Triển khai một số vấn đề về quản lý di sản trên địa bàn tỉnh, lễ hội, quản lý lễ hội; Giới thiệu luật tín ngưỡng, tôn giáo, tình hình tôn giáo mới, mối quan hệ tôn giáo với văn hoá. Thông qua Lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo, tín ngưỡng; Quản lý di sản văn hoá sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức khá toàn diện và sâu sắc về các giá trị của di sản văn hoá; những văn bản, chính sách của Nhà nước về quản lý di sản văn hoá./.

Trong 02 ngày 22-23/8/2017, tại xã Phú Lão, UBND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý di sản năm 2017. Tham dự Lớp bồi dưỡng gồm các đồng chí là cán bộ văn hoá các xã, thị trấn có di tích trên địa bàn huyện và những ông, bà thủ từ, người trông coi các điểm di tích.

Tham gia giảng dạy Lớp bồi dưỡng, có PGS.TS Trần Lâm Biền – nhà nghiên cứu văn hóa dân gian; TS. Nguyễn Minh Khang – chuyên viên Cục di sản văn hóa; các đ/c lãnh đạo Phòng quản lý văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các đ/c lãnh đạo Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình.

 Trong thời gian 02 ngày, các học viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản đó là: Giới thiệu các loại bình di tích, các cấp xếp hạng, tiêu chí xếp hạng; Quy trình và hồ sơ khoa học di tích; Quy trình bảo vệ, tôn tạo, quy định đối với các khu vực bảo vệ di tích; Một số vấn đề về bài trí nội thật, đồ thờ tự tại di tích; Tìm hiểu về tục thờ Mẫu, thờ Phật, nghi thức lên đồng; Triển khai một số vấn đề về quản lý di sản trên địa bàn tỉnh, lễ hội, quản lý lễ hội; Giới thiệu luật tín ngưỡng, tôn giáo, tình hình tôn giáo mới, mối quan hệ tôn giáo với văn hoá.

Thông qua Lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo, tín ngưỡng; Quản lý di sản văn hoá sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức khá toàn diện và sâu sắc về các giá trị của di sản văn hoá; những văn bản, chính sách của Nhà nước về quản lý di sản văn hoá./.

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận thuyết minh
Bộ phận quản lý di tích
Video
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
qcp4quangcaotrai7slide8