Chi tiết bài viết

Thông tin Du Lịch

Thông tin Du Lịch: 1. Điện Thoại liên hệ: Ban quản lý các khu di tích huyện Lạc Thủy. Địa Chỉ: Thôn 2C - Xã Cố Nghĩa - huyện Lạc Thủy – tỉnh Hòa Bình Điện Thoại: 01698.358.969

      1. Điện Thoại liên hệ:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU DI TÍCH HUYỆN LẠC THỦY..

Địa chỉ: Xã Cố Nghĩa - huyện Lạc Thủy – tỉnh Hòa Bình

Điện Thoại:

- Trưởng ban: 0989.024.555

- Phó trưởng ban: 0986.249.827 - 0988.628.878

- Cán bộ thuyết minh: 0974.741.312 – 0398.358.969

- Vé vào quần thể khu Danh lam thắng cảnh Chùa Tiên: Người lớn : 30.000đ/1người

                                                                                  trẻ em: 15.000đ/người (6-16 tuổi)

                                                                                  Người cao tuổi: 15.000 đ/người

                                           

       2. Các tuyến tham quan Du Lịch:

Lộ trình tuyến 1:
Chùa Tiên – Nhà Máy in Tiền – Hang Luồn.

Lộ Trình tuyến 2:
Nhà máy in Tiền – Chùa Tiên - Đền Niệm.

Lộ trình tuyến 3:
Nhà máy in Tiền  - Chùa Tiên – Hang Đồng Thớt.

      + Tuyến tham quan các điểm lân cận trong tỉnh.

Chùa Tiên – Suối khoáng Kim Bôi. (30km)
Chùa Tiên – TP Hòa Bình – Thác Bờ. (100km)
Chùa Tiên – Mai Châu.(140km)
      + Tuyến tham quan các tỉnh lân cận.

Chùa Tiên – Bái Đính – Tràng An – Hoa Lư – Tam Cốc Bính Động. (60km)
Chùa Tiên – Chùa Hương.(45km)
Chùa Tiên – Chùa Thầy – Chùa Tây Phương – Làng Cổ Đường Lâm.(80km)
…..
 3. Lịch trình tham quan quần thể Danh lam thắng cảnh Chùa Tiên

LỘ TRÌNH THAM QUAN

Thuyết minh, hướng dẫn tham quan

Tour

                                                       Lộ trình tham quan

   1

Đền Trình - Đền Mẫu - Động Thủy Tiên - Chùa Tiên 

    2

Đền Trình - Đền Mẫu - Động Thủy Tiên - Chùa Tiên - Động Tiên

    3

Đền Trình - Đền Mẫu - Động Thủy Tiên - Động Giải Oan - Động Mẫu Long - Chùa Tiên- Động Tiên

    4

Đền Trình - Đền Mẫu - Động Thủy Tiên- Động Giải Oan - Động Mẫu Long - Chùa Tiên - Động Tiên     - Động Tam Tòa

    5

Đền Trình - Đền Mẫu - Động Thủy Tiên- Động Giải Oan - Động Mẫu Long - Động Châu Sơn - Động Suối vàng suối bạc -  Chùa Tiên - Động Tiên - Động Tam Tòa

     6

Đền Trình - Đền Mẫu - Động Thủy Tiên- Động Giải Oan - Động Mẫu Long- Động Châu Sơn - Động Suối vàng suối bạc - Động Cậu bé - Chùa Tiên - Động Tiên - Động Tam Tòa

     7

Đền Trình - Đền Mẫu - Động Thủy Tiên- Động Giải Oan - Động Mẫu Long- Động Châu Sơn – Động Suối vàng suối bạc - Động Cậu bé - Động Hoàng Bảy  - Hoàng Mười - Chùa Tiên- Động Tiên - Động Tam Tòa

     8

Khu di tích Chùa Tiên – Khu di tích Nhà máy in tiền

 4. Nội quy tham quan Quần thể Danh lam thắng cảnh Chùa Tiên.

 Để bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá, lịch sử & danh lam thắng cảnh của di tích đề nghị nhân dân địa phương, quý khách tham quan và cán bộ BQL thực hiện những nội quy sau:

Điều 1: Quý khách tham quan phải mua vé, khi vào cổng mỗi người cầm vé trên tay để kiểm tra.

Điều 2: Quý khách tham quan giữ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, thực hiện các quy định phòng chốngcháy nổ trong khu vực bảo vệ di tích.

Điều 3: Khách đến tham quan, trang phục gọn gàng, lịch sự. Có trách nhiệm bảo vệ các hiện vật, tài sản trong quần thể khu di tích.

Điều 4: Cấm lợi dụng quần thể khu di tích để tuyên truyền mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội khác.

Điều 5: Cấm Làm hư hại, đập gãy các nhủ đá, di chuyển vị trí hiện vật trong khu vực bảo vệ quần thể khu di tích.

Điều 6: Đối với cán bộ BQL khu di tích:

+ Phải sử dụng phiếu ghi công đức của BQL các khu di tích huyện Lạc Thủy cấp phép.

+ Phải đeo thẻ, làm việc đúng giờ, khi giao tiếp với du khách phải văn minh, lịch sự, có trách nhiệm giải thích để cho du khách được biết

+ Phải sử dụng phiếu công đức từ số thấp đến số cao, ghi đầy đủ các nội dung in trên phiếu công đức.

+ Không được thu tiền khi chưa viết phiếu công đức hoặc thu tiền nhiều viết phiếu ít.

+ Không được thu tiền viết vào cuống phiếu hoặc sổ tay hay viết chung các chứng chỉ khác để thu tiền của du khách.

+ Có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ nơi tiếp nhận công đức.

+ Quy định này được niêm yết tới các địa điểm tiếp nhận công đức để mọi người biết thực hiện.

Điều 7: Khách tham quan có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập trong quần thể khu di tích xin liên hệ với Ban Quản lý các Khu Di tích  để được thuyết minh viên hướng dẫn (Điện thoại: 01698.358.969).

Tin tức khác