Những hoạt động của BQL

+ Công tác nghiên cứu tuyên truyền.

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của Ban Quản Lý. Từ khi mới thành lập năm 2010, mặc dù biên chế thiếu, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, tuyên truyền còn non trẻ, nhưng đơn vị đã đặc biệt quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, tuyên truyền phát huy giá trị của di tích.

Kết quả nghiên cứu trong thời gian qua.

Tiến hành sưu tầm các hiện vật, ấn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiến hành sưu tầm các hiện vật, ấn phẩm của Gia đình tư sản Đỗ Đình Thiện, và các vật dụng của người địa phương.

Hoàn thành một số công trình nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giới thiệu của di tích như;

+ Cuộc đời & sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

+ Những đóng góp to lớn của nhà tư sản Đỗ Đình Thiện.

+ Nhà Máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam.

Xuất bản ẩn phẩm, nội dung tuyên truyền, giới thiệu di tích, biên tập tài liệu, thuyết minh tuyên truyền di tích, ghi băng phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, truyền hình. Tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh, hướng dẫn viên.

Thường xuyên bổ sung tư liệu cho phòng trưng bày tại khu di tích.

Liên hệ, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền quảng bá di tích trực tiếp qua hệ thống băng rôn, bảng, biển, khẩu hiệu.

Kết hợp với các đài phát thanh & truyền hình để làm chuyên đề, phóng sự, phim tài liệu … để quảng bá cho các di tích trong toàn huyện Lạc Thuỷ.

Công tác nghiên cứu, sưu tầm tài liệu và tuyên truyền giới thiệu phát huy tác dụng của Ban Quản Lý các di tích từng bước đã đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu và học tập của các tầng lớp nhân dân.

+ Công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo di tích.

Ngay sau khi được thành lập Ban Quản Lý các khu di tích huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch trùng tu, tôn tạo các di tích cấp tỉnh & cấp Quốc Gia trong toàn huyện.

+ Công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự.

Ban Quản Lý các Khu di tích huyện Lạc Thuỷ với địa hình phức tạp có rừng, núi, sông, hồ, lại nằm dải rác xen lẫn với các khu dân cư mà đây là khu vực tiếp giáp với các tỉnh như Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội nên còn gặp nhiều khó khăn về vấn đề an ninh trật tự. Tuy vậy lại có hệ thống giao thông đường thuỷ, đường bộ như Đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 21 chạy qua nên đi lại rất thuận tiện với các tỉnh Bắc Bộ vì thế Cán bộ Ban Quản Lý cùng nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị của các di tích.