Liên hệ
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU DI TÍCH HUYỆN LẠC THỦY

Quản lý các khu di tích cấp Tỉnh & cấp Quốc Gia trong huyện Lạc Thủy

Địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình

Điện thoại: 0989.024.555

Chỉ đườngChỉ đường

Liên hệ với ban quản lý