Chi tiết bài viết

Đại hội Chi bộ Ban quản lý các khu di tích lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017 - 2020

Vào lúc 14h00, ngày 14/7/2017, tại phòng họp Ban quản lý các khu di tích long trọng diễn ra Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Chi bộ Ban quản lý các khu di tích bao gồm các 8 đảng viên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan chính quyền, trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ đã phối hợp với đơn vị định hướng và lãnh đạo các hoạt động chuyên môn đạt được nhiều thành tựu.

Vào lúc 14h00, ngày 14/7/2017, tại phòng họp Ban quản lý các khu di tích long trọng diễn ra Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Chi bộ Ban quản lý các khu di tích bao gồm các 8 đảng viên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan chính quyền, trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ  đã phối hợp với đơn vị định hướng và lãnh đạo các hoạt động chuyên môn đạt được nhiều thành tựu.

Đánh giá lại các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Bí thư Chi bộ Quách Thị Thanh đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, đánh giá toàn diện các công tác đã làm được trong nhiệm kỳ cũng những những hạn chế, khó khăn và đề ra các phương hướng, chỉ tiêu cụ thể để chi bộ phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm:

Đồng chí Đỗ Danh Ngọc - Bí thư

Đồng chí Đinh Thị Bình - Phó Bí thư

Đại diện cho Đảng ủy cơ quan chính quyền, đồng chí Vũ Hồng Mẫn – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng đã tới tham dự và chỉ đạo đại hội. Đồng chí Vũ Hồng Mẫn đã chúc mừng những thành công mà chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức trong thời gian tới nhưng với tinh thần đoàn kết, tập thể Chi bộ Ban quản lý các khu di tích sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới. Chi bộ  sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng trong mọi hoạt động góp phần tạo tiếng nói vững mạnh xây dựng chi bộ và đơn vị phát triển.

                          

Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban quản lý các khu di tích lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2020 được thông qua lúc 16h30 cùng ngày trong niềm phấn khởi và nhất trí cao của tất cả các đảng viên trong chi bộ.

Tin tức khác