Chi tiết bài viết

Đền Niệm

Quần thể di tích Đền Niệm thuộc địa phận Làng Chùa, xã Phú Thành. Đền là một khối kiến trúc khá hoàn chỉnh lưng dựa núi Niệm, mặt hướng về phía Đông Nam, phía trước là đường liên xã chạy qua và xa xa là dòng sông Bôi chảy về thị trấn Chi Nê.


 IMG_3446

Toàn cảnh đền Niệm.

Quần thể di tích Đền Niệm thuộc địa phận Làng Chùa, xã Phú Thành. Đền là một khối kiến trúc khá hoàn chỉnh lưng dựa núi Niệm, mặt hướng về phía Đông Nam, phía trước là đường liên xã chạy qua và xa xa là dòng sông Bôi chảy về thị trấn Chi Nê.

Đền Niệm có từ rất lâu đời. Đền được đặt trong một hang nhỏ đền thờ tam vị chúa Mường (dân gian gọi là Ba Cô) tọa lạc dưới chân núi Niệm; Còn núi Niệm là quả núi rất linh thiêng ẩn chứa nhiều huyền thoại, huyền tích dân gian. Xưa kia cứ mỗi lần có việc đại sự của làng của tổng, quan lang địa phương lại đến đền Niệm dưới chân núi để khấn, niệm thần linh phù hộ độ trì cho mưa thuận gió hòa, xã tắc thái bình nên tên Núi Niệm có từ đó. Nhân dân địa phương và du khách thập phương thường xuyên đến thắp hương, cầu tài xin lộc.

Tin tức khác