Chi tiết bài viết

Đền Trình.

Đền Trình thờ Tam vị Đức ông những người có công khai phá ra vùng đất này.Tương truyền, ngày xưa có ba anh em tên Tấn, Minh, Ngọc là người khai thiên lập địa nên vùng đất này, khi ba ông mất tại khóm Chanh

 

Cổng Tam Quan Đền Trình

 Đền Trình thờ Tam vị Đức Thánh ông những người có công khai phá ra vùng đất này. Tương truyền, ngày xưa có ba anh em tên Tấn, Minh, Ngọc là người khai thiên lập địa nên vùng đất này, khi ba ông mất tại khóm Chanh ( khu đất lập nên đền trình ngày nay), khi nhân dân phát hiện thì mối đã lấp gần hết thi hài của ba ông, duy nhất chỉ để lộ ra sáu bàn chân, nhân dân thấy sự tích linh thiêng nên gọi là “Thiên Táng” Từ đó nhân dân trong vùng đã lập đền thờ để nhớ tới công lao khai sơn lập địa dựng nên xóm làng và tôn các ông là Thành Hoàng Làng từ đó cứ đến ngày mùng 1 và ngày rằm lễ tết cổ truyền của dân tộc đều hương khói thờ phụng. Đền Trình xưa kia là ngôi nhà sàn, nguyên vật liệu là , tranh, tre, nứa, lá. Qua nhiều lần trùng tu sửa chữa ngôi đền rất khang trang bề thế như­ ngày nay. Đền được xây theo lối kiến trúc chữ nhất (-) xung quanh ngôi đền được che phủ bởi những tán cây râm mát. 

Tin tức khác