Chi tiết bài viết

Khai giảng lớp tập huấn về thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS.

Khai giảng lớp tập huấn về thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS. Ngày 14 tháng 7 năm 2015 Ban quản lý các khu di tích huyện phối hợp với Phòng nghiệp vụ du lịch tổ chức khai giảng “ Khóa tập huấn về thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS” chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường xã hội do liên minh châu âu tài trợ

Ngày 14 tháng 7 năm 2015 Ban quản lý các khu di tích huyện phối hợp với Phòng nghiệp vụ du lịch  tổ chức khai giảng “ Khóa tập huấn về thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS” chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ.   

Tham dự buổi lễ có đồng chí; Lưu Huy Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; đồng chí Đặng Tiến Hùng - Trưởng Phòng nghiệp vụ du lịch; đồng chí Đỗ Lê Phương - Phó Phòng  nghiệp vụ du lịch; đồng chí Hoàng Mạnh Khỏe - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; đồng chí Đoàn Văn Phượng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Ban Lãnh đạo Ban quản lý các khu di tích; đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc -  giảng viên chuyên gia Ban quản lý dự án EU và 27  học viên là cán bộ, thuyết minh viên tại các điểm di tích, thắng cảnh, và các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Hoà Bình  

                                                         

                                                               Tập thể Lãnh đạo và học viên " Khóa tập huấn"

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tạo điều kiện cho đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh Hoà Bình được tiếp cận với nội dung  của bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam theo tiêu chuẩn VTOS hiện hành. Tiến tới chuẩn hoá, chuyên nghiệp hoá đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

                                                              

                                             Đ/c:Lưu Huy Linh Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

Trong  thời gian 05 ngày tập huấn, 27 học viên đã được giảng viên của dự án truyền đạt những kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về phương pháp và kỹ năng thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS với một số chuyên đề chủ yếu như: Tổng quan về hướng dẫn du lịch, Hướng dẫn viên du lịch và các hoạt động hướng dẫn du lịch; Quy trình hướng dẫn du lịch; Chuẩn bị và hoàn thiện bài thuyết minh du lịch; Phương pháp và kỹ năng thuyết trình; Chuẩn bị bài thuyết minh du lịch và tổ chức loại hình du lịch chuyên biệt; Xử lý các vấn đề và tình huống khẩn cấp trong chuyến đi; Áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm. ..

                          

                                                 Giảng viên: Nguyễn Minh Ngọc và học viên của lớp học

 Sau khóa tập huấn các học viên đủ điều kiện đã được cấp giấy chứng nhận tham gia và hoàn thành khoá tập huấn về thuyết minh du lịch theo theo tiêu chuẩn VTOS.

 

Tin tức khác